Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Witryny, dostępnej od http://pl.1.vrindabg.com, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za umowę z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w Serwisie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze Strony Bezpośredni producent rury kwadratowej wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji nie możesz:

Pozwoli to Bezpośredni producent rury kwadratowej zakończyć po naruszeniu któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu, Twoje prawo do oglądania również wygasa i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formie elektronicznej. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały utworzone za pomocą Generatora warunków świadczenia usług.

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały na Stronie Bezpośredni producent rury kwadratowej są dostarczane „tak jak są”. Bezpośredni producent rury kwadratowej nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w związku z czym neguje wszelkie inne gwarancje. Ponadto Bezpośredni producent rury kwadratowej nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub rzetelności wykorzystania materiałów w swojej Witrynie lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z niniejszą Witryną.

4. Ograniczenia

Bezpośredni producent rury kwadratowej lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na Bezpośredni producent rury kwadratowej Witryny, nawet jeśli Bezpośredni producent rury kwadratowej lub upoważniony przedstawiciel tej Witryny został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za przypadkowe szkody. Ograniczenia te mogą nie dotyczyć użytkownika.

5. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się na Stronie Bezpośredni producent rury kwadratowej mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Bezpośredni producent rury kwadratowej nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały w tej Witrynie będą dokładne, kompletne lub aktualne. Bezpośredni producent rury kwadratowej może zmienić materiały zawarte w swojej Witrynie w dowolnym czasie bez powiadomienia. Bezpośredni producent rury kwadratowej nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Bezpośredni producent rury kwadratowej nie sprawdził wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą linki. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Bezpośredni producent rury kwadratowej witryny. Korzystanie z dowolnej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

Bezpośredni producent rury kwadratowej może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane ze Stroną Bezpośredni producent rury kwadratowej podlegają prawu axe bez względu na przepisy kolizyjne.